Wetenschappelijke richtlijnen eenvoudiger toegankelijk

Wetenschappelijke richtlijnen eenvoudiger toegankelijk

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF bevordert de kwaliteit van het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van meer dan 18.500 aangesloten fysiotherapeuten.

Probleem

Het KNGF publiceert wetenschappelijke richtlijnen die fysiotherapeuten gebruiken in hun werk. Hierin staan onder andere stappenplannen voor het diagnostisch proces of het therapeutisch proces. Welke symptonen vertoont een patient en welke behandelingen en oefeningen horen hierbij. Deze richtlijnen worden als PDF gepubliceerd. Dat maakt de inhoud lastig vindbaar voor een fysiotherapeut.

Oplossing

Om de enorme schat aan informatie die in de richtlijnen zit te ontsluiten is een Kennisplatform gestart waar onder andere de richtlijnen in een geïndexeerde catalogus zijn opgenomen die volledig doorzocht kan worden.

Resultaat

Fysiotherapeuten die lid zijn het KNGF kunnen nu eenvoudig alle wetenschappelijk informatie over hun kennisgebied vinden op het Kennisplatform. Daardoor is het voor hen gemakkelijker om een behandelplan op te stellen voor patienten en hen dus beter te helpen. Dit zorgt er ook voor dat zij eenvoudiger kunnen bijblijven wanneer er nieuwe richtlijnen worden gepuclieerd, omdat die direct ophet platform beschikbaar worden gesteld.


  • 18 richtlijnen ontsloten
  • Single Sign-On koppeling voor eenvoudig inloggen
  • Slimme zoekoplossing om snel informatie te vinden

Mijn bijdrage

Als lead developer heb ik de volledige backend gebouwd voor het Kennisplatform. Hierbij heb ik onder andere een content model ontworpen om alle informatie in te ontsluiten die geschikt is voor indexatie, zodat deze goed doorzoekbaar is. Daarnaast heb ik ook de volledige integratie met de frontend en de koppeling met de Single Sign-On (SSO) geïmplementeerd.