Een nieuwe tech stack uitrollen zonder risico

Een nieuwe tech stack uitrollen zonder risico

ANWB

Denk je wegenwacht dan denk je ANWB. Maar ANWB is meer dan alleen de wegenwacht. Al meer dan honderd jaar innoveert het bedrijf alles dat met vervoer en reizen te maken heeft.

Probleem

Omdat de ANWB een belangrijke rol speelt op gebied van informatievoorziening rondom vervoer, is het van groot belang dat de bereikbaarheid van de diensten die ANWB verleent onberispelijk blijft. Echter is door jaren van meebewegen en innoveren een behoorlijke technical debt ontstaan. Daarnaast is de ANWB een zeer veelzijdige organisatie met veel afdelingen. Toch is het gehele platform toe aan vernieuwing.

Oplossing

Om ervoor te zorgen dat er met zo min mogelijk uitval en risico kan worden overgestapt op de nieuwste technologiën, heeft de ANWB een volledig nieuwe tech stak opgetrokken, naast de verouderde bestaande oplossing. Dit heeft ervoor gezorgd dat er heel gericht, onderwerp voor onderwerp, kon worden overgestapt naar de nieuwe realiteit. Tevens kon hiermee stapsgewijs de oude applicatie worden ontmanteld. Dit sloot perfect aan bij de agile werkwijze binnen het bedrijf.

Resultaat

Deze gefaseerde aanpak heeft gezorgd voor een groot draagvlak voor het project binnen de complexe organisatie. Ook konden stakeholders maximale controle behouden over hun domein, werd de kans op downtime tot een minimum gereduceerd en was er een solide terugvalscenario bij calamiteiten.


"Je hebt de redactie enorm geholpen. De helderheid over de stappen, de communicatie en de voortgang hiervan was echt subliem"
Daphne van Boven, product owner Vrije Tijd
  • Van verouderde on-premise naar moderne cloud infrastructuur
  • Een gefaseerde uitrol voor maximale controle
  • Grote draagkracht door een solide plan en eenvoudig terugvalscenario

Mijn bijdrage

Als onderdeel van het regie team heb ik gewerkt aan de strategie en uitvoering van het volledige project. Van de gekozen aanpak, het creeëren van draagvlak, tot aan de implementatie van de techniek ben ik betrokken geweest en fungeerde zo als sparringspartner voor business en techniek.