Indoor Location met iBeacons en Android

Indoor Location met iBeacons en Android
Publicatiedatum: 7-4-2015

In het traject voorafgaand aan het afstuderen ben ik mij gaan verdiepen in het fenomeen Internet of Things. Toen heb ik iBeacons ontdekt. Ik ben gaan experimenteren met de mogelijkheden die deze techniek bracht en ik kwam op het idee om de iBeacons te gebruiken om locatiebepaling te doen in een indoor situatie. Het idee is geïnspireerd door Estimote, die op moment van schrijven een indoor iBeacon location SDK in bèta heeft voor iOS. Lees de volledige scriptie.

Mijn scriptie heb ik geschreven tijdens mijn afstudeeronderzoek voor Tam Tam (tegenwoordig Dept) en is beoordeeld met een 8.

Samenvatting

Wanneer bezoekers van een concert of festival, in groepsverband, elkaar kwijtraken tijdens hun bezoek, zijn zij op dit moment vaak aangewezen op het handmatig terugvinden van hun groep. Dit onderzoek heeft gekeken naar de mogelijk om met behulp van iBeacons een applicatie voor Android te maken die het mogelijk maakt locaties met elkaar te delen en aan de hand daarvan elkaar terug te vinden. Na het in kaart brengen van de behoeften voor deze app met een enquête, is gebleken dat er een draagvlak is voor een dergelijke applicatie. Ook is uit technisch onderzoek gebleken dat het gebruik van iBeacons geen storing oplevert voor andere podiumapparatuur. Uit een praktijktest met het prototype is gebleken dat de gebruikte methodiek, locatiebepaling met behulp van iBeacon, veel potentie heeft en kan worden doorontwikkeld tot een commercieel product. Het is nog wel van belang dat er juridisch onderzoek wordt verricht voor de mogelijke privacy gevoeligheid van de verzamelde gegevens. Ook kan er nog gekeken worden naar een commerciële exploitatie van het concept. Tot slot kan nog gekeken worden naar de uitbreiding van het onderzoek naar andere besturingssystemen, zoals iOS en Windows Phone.

Abstract

When visitors of a concert or festival, in groups, lose each other during their visit, they currently have to manually find their way back to the group. This research has looked into the possibility of, using iBeacons, creating an Android app, which allows to share locations and find one another, utilizing this app. After mapping the need for this app, using a survey, it turned out that there is a support base for such an app. Technical research also showed that the use of iBeacons will not interfere with stage equipment. In practice, the prototype proved, that the method used, using iBeacon for localization, has a lot of potential and it’s possible to develop it further into a commercial product. It’s important that, before this app gets released, additional legal research will be conducted for the privacy sensitivity of the gathered data. Also it’s advised to research the possibilities of commercial exploitation of the concept. Finally the possibilities of expanding this concept to other operating systems, like iOS and Windows Phone, need to be researched.